विभाग व योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

फोटो

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थींचा मेळावा छायाचित्र , पंचायत समिती तलासरी 08/12/2021 Photo
2 प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थींचा मेळावा छायाचित्र , ग्रामपंचायत-आमगांव-अच्छाड 08/12/2021 Photo
3 प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थींचा मेळावा छायाचित्र , ग्रामपंचायत-डोंगारी 22/11/2019 Photo
4 प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थींचा मेळावा छायाचित्र , ग्रामपंचायत-घिमाणिया 08/12/2019 Photo
5 प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थींचा मेळावा छायाचित्र , ग्रामपंचायत-काजळी,ग्रामपंचायत-करजगांव,ग्रामपंचायत-कवाडा 08/12/2019 Photo