विभाग व योजना

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

योजना

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 Shikshan Vibhag(Prathmik) 06/14/2017 Download
2 shikshan yojana 06/19/2017 Download
3 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना 08/16/2021 Download